Aktualu

Naujoji vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą patvirtinta rajono taryboje
Skubos tvarka buvo priimtas neišbaigtas projektas, tačiau galimybė jį tobulinti palikta

Š. m. kovo 28 d. vykusiame Varėnos rajono tarybos posėdyje oficialiai krašto verslininkus vienijančios asociacijos (VKVA) prezidentė Raida Budrikienė rajono tarybai pateikė argumentus, kuriais remiantis buvo siūloma stabdyti naujojo komunalinių atliekų tvarkymo projekto (Nr. T-VIII-p-651) priėmimą , tačiau dauguma tarybos narių nuspręndė naująjį projektą priimti skubos tvarka, paliekant galimybę projektą patobulinti artimiausiu metu. Varėnos krašto verslo asociacija siūlo projektui pakeitimus atlikti atsižvelgiant į šiuos aspektus:

  • Nekilnojamo turto objektų (NTO) kategorijos buvo suformuotos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme 302 straipsnyje apibrėžiamo proporcingumo principo, todėl siūlome nustatyti skirtingas rinkliavos už komunalines atliekas dydžio nustatymo metodikas atitinkamiems NTO grupių objektams (pvz. darbuotojų skaičius gamybinėse patalpose, miegamosios vietos apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų patalpose, moksleivių skaičius mokykloje ir t.t.)
  • Juridiniai asmenys dalyvaujantys komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir turintys nuosavas teritorijas privalo savo lėšomis įsigyti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius – tokiu būdu yra diskriminuojami, nes atliekų surinkimo sistemoje dalyvauja lygiomis teisėmis su kitais sistemos dalyviais, kuriems konteineriai yra suteikiami nemokamai.
  • Juridiniai asmenys pristatydmi biologiškai skaidžias atliekas į kompostavimo aikšteles turi atkirai susitarti ir susimokėti aikštelės administratoriams  – tokiu būdu yra dvigubai apmokestinami, nes kompostavimo aikštelių išlaikymo kaštai yra dengiami iš rinkliavos už komunalines atliekas.
  • Juridiniai asmenys taip pat yra dvigubai apmokestinami kai pristato statybines atliekas į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles. Šių aikštelių išlaikymo kaštai taip pat dengiami iš rinkliavos už komunalines atliekas.
  • Nėra numatytos galimybės pasirinkti komunalinių atliekų išvežimo dažnio, kai komunalinės atliekos gabenamos iš juridinių asmenų, turinčių nuosavas teritorijas.
  • Pasak ARATC direktoriaus A. Reipo pagrindinė rajono problema: apie 25% komunalinių atliekų yra suformuojamos rajone neregistruotų NTO (t.y. turistų, grybautojų, baidarininkų ir pan.). Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 28 str. 8 dalimi ir  2016 balandžio 20-os vyriausybės nutarimu Nr. 384, 7 punktu, kuriuose numatoma, kad už bešeimininkių atliekų tvarkymo organizavimą ir už tai susidariusių kaštų padengimą yra atsakinga savivaldybė, o šios kilmės atliekų sutvarkymui yra numatomos specialiosios lėšos (savivaldybių AARSP įstatymas 4 str. 1 punktas). Didžiausia problema tame, kad dauguma šių atliekų keliauja į bendrus konteinerius, kuriais naudojasi mūsų rajono gyventojai ir dėl to net iki 25% didėja rinkliava už komunalines atliekas. Mes manome, kad tiek rajone veikiančio verslo, tiek gyventojų labui šią  problemą spręsti būtina papildomai apmokestinant tikruosius šių komunalinių atliekų šaltinius. Keletas pasiūlymų kaip tą padaryti:
  • Rinkti mokestį už ne rajone registruotų gyventojų įvažiavimą į  Dzūkijos nacionalinio parko teritorijas (Kuršių Nerijos pavyzdys; Bent šiltuoju metų laiku).
  • Papildomai apmokestinti baidarių verslu užsiimančius subjektus, (pvz. suteikiant kiekvienai baidarei registracijos numerį ir numatant baidarės mokestį)
  • Įvesti stovyklautojo rinkliavą ne rajono gyventojams. Šiltuoju metų laiku mokesčio surinkimą administruotų inspektorius, kurio papildoma prievolė būtų užtikrinti, kad poilsiautojai laikytųsi numatytų stovyklavimo taisyklių.

Norėtume taip pat atkreipti dėmesį, kad investuojant į turizmo infrastruktūrą būtina numatyti tinkamą strategiją, kuria remiantis dauguma rajono gyventojų gautų tiesioginę naudą iš į rajoną atvysktančių turistų, deja dabar yra atvirkščiai, nes gyventojai ne tik, kad patiria nepatogumų dėl gausių turizmo srautų, bet turi susimokėti ir už jų paliekas atliekas. Rinkliavos stebėsenai ir vykdymui galima panaudoti pažangią informacinę sistemą, kuri leistų efektyviai veikiančią sistemą įdiegti su minimaliais kaštais.

Kviečiame verslo atstovus ir gyventojus diskutuoti ir siūlyti savo idėjas naujojo komunalinių atliekų projekto tobulinimui.

 

KONTAKTINIS ASMUO

Raida Budrikienė
Asociacijos prezidentė
Tel. +370 683 00109
info@varenosverslas.lt

 

Susiję dokumentai:
Kaštų priskaitymas, rinkliavos priskaitymas bei apmokėjimo dinamika
Likutinių mišrių komunalinių atliekų susidarymo kiekiai