Kviečiame prisijungti

     Į Asociacijos narių gretas kviečiame prisijungti įvairių veiklos sričių juridinius ir fizinius asmenis, turinčius leidimus teisės aktų nustatyta tvarka užsiimti ekonomine veikla. Būsimas narys turi priklausyti Varėnos rajonui: tai turi būti jo nuolatinė gyvenamoji vieta, veiklos vykdymo vieta arba buveinė.
Mūsų buveinę galite rasti adresu: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, Lietuvos Respublika.

 

VKVA nario anketa
Stojimo prašymo forma